14.09.2022

markkinointisisältömarkkinointisisältösuunnitelma

This or That - markkinoinnin näkökulma

Päivittyvä blogiteksti: mitä valintoja Ruudinkeksijä tekee markkinointikanaviin, sisältömuotoihin ja mainontaan liittyen? Tule seuraamaan!

Blogiteksti markkinoinnin näkökulmasta tehdyistä valinnoista päivittyy sitä mukaan, kun julkaisen This or That -aiheisia keloja Instagramissa.

Ensimmäisenä käsittelyssä on erilaiset sosiaalisen median alustat markkinointikanavina

Markkinoinnin tekijöitä on yhtä paljon kuin tapoja tehdä. Eri ihmisillä on eri preferenssit eri kanaviin, sisältömuotoihin ja tapoihin tehdä maksettua ja orgaanista mainontaa. Valinnat perustuvat moneen tekijään, kuten:

  • Mikä on juuri tietylle asiakkaalle paras vaihtoehto markkinointikanavaksi?

  • Mitä analytiikka kertoo siitä, missä kanavassa tietynlaisella sisällöllä kannattaa olla?

  • Missä juuri tiettyä toimialaa seuraavat ihmiset ovat ja miksi?

  • Missä on mukavinta, helpointa ja itselle sopivinta tehdä markkinointiviestintää?

Kanavia on paljon ja harva yritys tai toimija pystyy olemaan jokaisessa kanavassa 100 prosenttisen omistautuneesti mukana. Kanavavalinta tehdään markkinoinnin suunnittelun alkuvaiheessa yhdessä kartoittamalla.

Kuten sanottua, meillä jokaisella on omat preferenssimme ja tässä on minun. Ensimmäisessä Reelsissä tein valintoja kanavien välillä.

Facebook vai YouTube?

Valitsen Facebookin, vaikka nämä kaksi kanavaa ovat hieman huonoja verrokkeja keskenään. YouTube edellyttää videotuotantotaitoja, eikä parhainkaan videosisältöjen tekijä välttämättä heti saa huimaa näkyvyyttä sisällöilleen. Mikäli videontuotannon taidot omaa, voi kuitenkin Facebookissa paljonkin aikaiseksi. Facebook suosii videosisältöjä ja takaa silmäpareja kotikutoisemmillekin videoille.

Instagram vai Pinterest?

Valintani osuu Instagramiin. Se on sisältömuodoiltaan monipuolinen ja sen voimakkaat muutokset mahdollistavat uusienkin tilien orgaanisen kasvun. Lisäksi sen käyttäjämäärä jatkaa kasvua ja laajenee eri ikäryhmiin Facebookin kaltaisesti. Pinterestissä on kuitenkin tulevaisuuden tuulahdus. Sen potentiaalia ei vielä juurikaan hyödynnetä suomalaisessa pienyritysten markkinoinnissa. Jos haluaa suhtautua markkinointiin edelläkävijänä, voi Pinterestin ottaminen mukaan palettiin olla hyvä valinta.

LinkedIn vai Twitter?

Valitsen LinkedInin. Se on yksinkertaisesti verkostoitumiseen sekä B2B markkinointiin loistava ja tavoittava kanava. Mainonta on kallista, mutta sen suosion kasvaessa tilanne voi muuttua. Twitterissä mainonta on sen sijaan edullista, mutta käyttäjäryhmä poikkeuksellista. On vaikea tietää, tavoittaako oma viesti oikeaa kohderyhmää. LinkedIn antaa paljon, kun siellä tuottaa sisältöä säännöllisesti ja keskustelee ahkerasti sekä pitkäjänteisesti. Twitterissä saattaa saada näkyvyyttä helposti, mutta reaktiot pitää syntyä heti twiitin lähetyksen jälkeen.

Tiktok vai Snapchat?

Valintani on TikTok. Kasvu on räjähdysmäistä ja mahdollisuus viraaleihin videoihin orgaanisesti on toistaiseksi melkein kenellä vain. Tiktokin algoritmi on upea. Se opettelee tuntemaan sinut ja näyttää sellaista sisältöä, minkä parissa viihdyt - riippumatta siitä seuraatko sisältöä tuottavia käyttäjiä vaiko et. SnapChatissa on kansainvälisesti alle 35-vuotiaat käyttäjät. Snapit eivät ole ikuisia, vaan katsottavissa rajatun ajan. Snapit myös näkyvät vain seuraajille. Molemmissa kanavissa myös maksettu mainonta on mahdollista ja tavoittaa nuoret ikäryhmät hienosti.

Osa 2: Toisena käsittelyssä erilaiset sisältömuodot

Sisältömuotoja on paljon, huh! Jos eri kanaviakaan ei pystytä ottamaan kerralla haltuun, ei eri sisältömuotojakaan ole mahdollista valjastaa kerralla käyttöön. Yrityksen käyttämiä sisältömuotoja voidaan tarvittaessa määritellä markkinoinnin suunnittelun alkuvaiheessa yhdessä kartoittamalla samalla, kun yritykselle määritellään digitaalisen läsnäolon kanavat.

Sisältömuotoja valitessa on hyvä pohtia ainakin seuraavia asioita:

  • Kuka sisältöä kuluttaa? Minkälaiset sisältömuodot voisivat sopia unelmayleisölle?

  • Minkälaiset resurssit on käytössä? Pystytäänkö esimerkiksi laadukkaaseen videotuotantoon panostamaan?

  • Mikä on yritykselle luontaista ja tuntuu hyvältä tehdä?

  • Minkälainen sisältömuoto tuo yrityksen tuotteet tai palvelut parhaiten esiin?

Tekstin tarkoituksena on listata valintoja minun näkökulmastani. Kuten sanottua, meillä jokaisella on omat preferenssimme ja tässä on minun. Jaoin valintani sosiaalisessa mediassa Instagram Reelsin muodossa, ja valitsin nämä:

Live vai ennalta kuvattu video?

Minun valintani on live. Esimerkiksi Instagramissa livestä lähtee ilmoitus kaikille seuraajille ja se on mahdollista tallentaa profiiliin. Valmiin laadukkaan videon tuottaminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa, mutta huolellisesti tehdyt videot leviävät usein hyvin ja niitä voi mainostaa, toisin kuin livejä. Pidän erityisesti livekeskustelujen ennakoimattomuudesta ja tunnelmasta. Keskustelua voi kirvota myös aiheen ulkopuolelta.

Instagram Story vai Reel?

Valintani on yksinkertaisesti Reels siksi, että sen voi halutessaan nostaa storyyn, mutta Reels trendaa paljon paremmin. Reelsit eli kelat leviävät seuraajiesi ulkopuolelle helposti algoritmin vuoksi. Storyt näkyvät lähtökohtaisesti vain seuraajillesi ja leviävät todella huonosti ulkopuolelle. Reelsiin saa myös tekstiosuuden, storyyn tekstin vain videon päälle.

Kuva ja paljon tekstiä vai kuva ja vähän tekstiä?

Ehdottomasti paljon tekstiä! Tämä on minun mielipiteeni, koska rakastan kirjoittamista. Haluan selittää tekstissä mahdollisimman paljon ja antaa vinkkejä seuraajille sitä kautta. Mainonnassa tehokkaampaa voi olla, että julkaisun copy on lyhyempi.

Yksi kuva vai karuselli?

Karuselli on oiva vaihtoehto. Enemmän on enemmän. Erityisesti jos käytät nimenomaan vain vähän tekstiä, voit karusellia hyödyntämällä kertoa osan asiastasi kuvissa joko visuaalisin elementein tai tekstillä. Yksi kuva on helpompi tapa tavoittaa kiireiset skrollaajat. He näkevät tärkeän sanomasi heti yhdestä kuvasta ja päättävät jatkavatko julkaisusi parissa oleilua.

Podcast vai Blogi?

Kirjoittajan valinta jälleen, eli mielestäni siis blogi! Blogi ja tekstisisällöt ovat yhä hakukoneiden lempilapsia. Käyttämällä avainsanoja ja kirjoittamalla laadukasta sisältöä, vaikutat verkkosivujesi kävijävirtaan. Podcastit sen sijaan ovat suosiossaan ajaneet nykyisin blogin ohi. Pidän podcasteista kuluttajan näkökulmasta, mutta niiden tuottaminen vaatii runsaasti taitoa ja resursseja.

Osa 3: Mainonta sosiaalisessa mediassa

Kolmannessa osassa keskitytään erilaisiin mainontaan liittyviin valintoihin sosiaalisen median kanavissa. Mainonnan tekemiseen vaikuttaa aina valitut kanavat, valitut sisältömuodot, budjetti, aikataulu, kohdeyleisö sekä mainonnan tavoitteet. On eri asia mainostaa verkkokaupan syysalennusta kuin tehdä julkaisu, jonka tavoite on kasvattaa vaikkapa brändin tunnettuutta. Mainontaan liittyvistä yksityiskohdista keskustellaan yleensä silloin, kun luodaan yritykselle markkinointistrategiaa ja sosiaalisen median suunnitelmaa. Yksi strategia on myös olla käyttämättä maksettua mainontaa ollenkaan, jolloin yrityksen sosiaalisen median presenssi koostuu pelkästään orgaanisesta sisältömarkkinoinnista.

Seuraavaksi listaankin omat mainontaan liittyvät suosikkini perusteluineen tähän alle! Jaoin aiheeseen liittyen myös Instagramissa reelsin, jota kautta mahdollisesti olet löytänyt tämän tekstin pariin. Nämä ovat minun valintani:

Valmiin mainoksen boostaus vai huoliteltu kampanja?

Julkaisun rakentaminen alusta asti kampanjaksi mahdollistaa tarkemman kohdentaminen, testaamisen ja paremman analytiikan. Vaikka julkaisu lähteekin tarkan kohderyhmän uutissyötteille sponsoroituna sisältönä, voi saman sisällön silti nostaa myös sivulle jos niin mielii. Kannatan siis huoliteltua kampanjaa!

Tavoitteena brändin tunnettuus vai kauppojen solmiminen?

Tykkään valita mainoskampanjoissa tavoitteeksi sivustoliikenteen, eli sivustolle konvertoitumisen ja mahdollisen kauppaan johtamisen ennemmin kuin tunnettuuden tai sitoutumisen. Tavoite valitaan tietysti aina siitä näkökulmasta, mikä sopii asiakkaan sen hetkiseen tavoitteeseen. Liikennetavoitetta on mielestäni yksinkertaisesti mukavampaa seurata. Esimerkiksi sitoutumistavoitteella tehdyssä kampanjassa seurataan ensisijaisesti sitä, paljonko julkaisuun esimerkiksi reagoidaan.

Mainostaako monessa paikassa vai yhdessä kanavassa?

Valitsisin laittaa mainospaukut yhteen (siihen tärkeimpään) kanavaan ja nostaisin samaa viestiä orgaanisesti muualla. Tämä on yksinkertaisesti kustannustehokkaampaa niin ajallisesti kuin rahallisesti. Jos markkinoi rahalla monikanavaisesti, kannattaa myös sisällöt aina tehdä erikseen joka kanavaan. Se on työlästä, mutta optimoidumpaa. Jos taas yleisö on hyvin jakautunutta, eli tavoitat suuren osan kohdeyleisöstäsi Twitterissä ja toisen ison yleisön TikTokissa, voi silloin olla järkevää mainostaa kahdessa eri paikassa.

Valitako tarkka kohdentaminen vai laaja yleisö?

Tarkka kohdentaminen kannattaa, mutta ei liian tarkka! Rajaamisella saa varmemmin aikaan tuloksia juuri oikeiden yleisöjen kanssa eikä budjetti mene hukkaan. Liian tarkalla rajaamisella saatat kuluttaa yleisösi helposti loppuun, jos sinulla on kohdeyleisöösi nähden vaikkapa liian iso budjetti. Silloin automaattinen mainonnan jakelu saattaa kuluttaa budjettiasi näyttämällä mainostasi useita kertoja samoille ihmisille. Toisto on hyvästä, mutta liian usein samaan mainokseen törmääminen vain ärsyttää. Esimerkiksi Facebook antaa erinomaisia suuntaviivoja mainoksen luontivaiheessa sille, onko budjetti ja kohderyhmän laajuus riittävän hyvä match.

Osa 4: Sisällöntuottajan työkalut

Sosiaalinen media ja digitaalinen markkinointi ovat synnyttäneet satoja, ellei tuhansia palveluita, joiden tarkoituksena on helpottaa sisältöjen suunnittelua, tuottamista, ajastamista ja analysointia. Meillä jokaisella on omat preferenssimme niin kanavien, sisältömuotojen, mainonnan tekemisen kuin itse sisältöjen tuottamisenkin suhteen. Neljännessä osassa keskitytään markkinoinnin tärkeisiin työkaluihin sisältöjen näkökulmasta. Palvelut, joissa suunnittelet, työstät, hallinnoit ja ajastat julkaisuja, ovat merkittävässä roolissa työn sujuvuuden kannalta.

Olen valinnut tähän kirjoitukseen muutaman sellaisen palvelun, joita olen itse käyttänyt työssäni ja kerron, miksi suosin enemmän toista kuin toista. Tärkeintä on, että niiden satojen ja tuhansien palveluiden joukosta jokainen markkinoija löytää juuri sen itselle sopivimmalta tuntuvan kombon.

Visuaalinen sisällöntuottaminen: Canva vai Adobe Express?

Visuaaliseen sisällön luomiseen valintani on Canva. Tykkään käyttöliittymästä enemmän kuin Adobe Expressistä. Olen ostanut Canvan PRO version, joten luonnollisesti työskentely Canvassa on minulle sujuvampaa kuin Adobe Expressin (Entisen Sparkin) ilmaisversiossa. Siellä on paljon hyviä ja samankaltaisiakin ominaisuuksia, mutta Canva on minulle tuttu ja turvallinen. Jos käyttäisin muita Adoben ohjelmia ahkerasti, valintani visuaalisen sisällön tuottamiseen somekanaviin olisi mahdollisesti tällöin Express.

Sosiaalisen median sisältöjen suunnittelu ja ajastus

Ajastus- ja hallinnointityökaluja on niin paljon, että niihin kaikkiin ei yksi markkinoija ehdi elinikänään tutustua. Tässä kuitenkin omat valintani neljästä vaihtoehdosta, joilla voi ajastaa eniten käyttämiini julkaisukanaviin: Instagramiin, Facebookiin ja LinkedIniin. Planoly on tässä tapauksessa esittelyissäni poikkeus, sillä sen kanssa voi ajastaa vain Instagramiin.

Ajastuksiin ja hallintaan: Publer vai Canvan sisältösuunnittelija?

Valintani on Publer, ennemmin kuin Canvan sisältösuunnittelija. Publerin kanssa vertailukelpoiseksi kaveriksi olisin voinut ennemmin tarjota Hootsuitea tai Bufferia, joita varmaan vähintään joka toinen markkinointi-ihminen käyttää, mutta itselläni ei niistä ole kokemusta. Olen varmasti outolintu. Publer on minulle aika uusi tuttavuus, mutta se on ihanan selkeä ja myös ilmaisversiolla monipuolinen. Canvan sisältösuunnittelija on loistava lisäominaisuus visuaalisen sisällöntuotannon palvelussa, mutta tuntuu hieman heiveröiseltä. Ehkä juuri siksi, että se on palvelun lisäosa, ei itse palvelu.

Ajastuksiin ja hallintaan: Planoly vai Later?

Olisin ennen ollut täysillä Planolyn puolella, mutta se on viimeisen vuoden aikana tökkinyt tosi paljon. Valintani on siis Later. Planolyssa kuvia ei pysty muokkaamaan tai rajaamaan ilmaisversiossa ja ajastaminenkin on jotenkin hankalaa. Yhden tilin ylläpitäjä, jonka kaikki panos on Instagramissa, voi saada Planolysta hyvän kumppanin – myös ilmaisversiolla. Siellä voi suunnitella ruudukkonsa kivan näköiseksi, sillä luonnostyökalu vastaa Instagramin ulkoasua. Voit myös tallentaa tekstit kuvien yhteyteen. Olen käyttänyt Planolya niin desktopilla kuin mobiilissakin. Laterissa on samat ominaisuudet, mutta mahdollisuus rakentaa ”social settejä”, joiden avulla julkaiseminen useampiin kanaviin on tehty helpoksi. Myös Lateriin voi tallentaa kuvien yhteyteen valmiiksi ”notes” kohdassa tekstin, jota käytetään ajastushetkellä julkaisun copyna. Myös Laterista minulla on käytössäni vain ilmaisversio.

Ajastuksiin ja hallintaan (FB/IG): Meta Business Suite vai Creator Studio?

Ehdottomasti Meta Business Suite – nyt kun sen olen vihdoin saanut käsiini! Creator studiota ei kannata enää käyttää, jos teillä on mahdollisuus valita Meta Business Suite. Itse sain aloittaa työskentelyn sen parissa vasta vähän aikaa sitten, ja olen nyt jo oppinut pitämään siitä. Ajastaminen, tarinoiden julkaiseminen, julkaisuluonnokset ja copyn optimointi kanaviin ovat kivoja ja helposti sovellukseen aseteltuja ominaisuuksia. Käytin Creator Studiota jonkin aikaa sivun julkaisutyökalujen rinnalla, mutta tuntui joka kerta, että käyttäminen oli vaikeaa. En oppinut muistamaan mistä napista mikäkin tapahtui, ja mitä siellä pystyi tekemään.

Sisältöjen suunnitteluun: Trello vai Excel?

Trellon kaltaisia palveluita on aika paljon. Ne ovat kyllä suunnitteluun usein tosi hyviä, mutta perinteinen Excel on vaan niin helppo silmäillä rivi ja sarake kerrallaan. Itse tykkään suunnitella julkaisuja myös suoraan ajastustyökaluihin tai julkaisujen idearaakileita jopa omaan CRM järjestelmääni. Kun asiakkaiden kanssa markkinoinnin suunnittelupäivässä pohditut teemat jaetaan yksittäisiksi otsikkotason sisällöiksi, on mielestäni markkinointipalavereissa kaikista tärkeintä helppous. Jokainen osaa lukea excel-rivejä ja näkee niistä helposti mitä julkaistaan, minne, mikä on tavoite, onko käytössä budjettia ja milloin julkaisu tulee ulos.

Mitä seuraavaksi?

This or That -sarja jatkuu, jos keksin, mistä seuraavista markkinointiin tai viestintään liittyvistä asioista, palveluista tai kanavista voisin jakaa mielipiteeni perustellusti. Kiva kun seurasit ja luit tähän asti blogiani! Olisi valtavan hauska kuulla, jos siellä on samankaltaisia ajatuksia tai ehkä täysin poikkeaviakin. Opin mielelläni erilaisista vaihtoehdoista ja työkaluista lisää, joten ajatuksiani saa ravistella ja haastaa. Tule juttelemaan somessa, vaikkapa instagramissa @viestintaruuti ja vinkkaa, jos sinulla on joku mieletön työkalu, kanava tai mainonnan vinkki, jonka haluaisit jakaa kanssani.

Lisää aiheesta

Logo

Viestintä Ruuti Oy

y-tunnus 3258009-7
riina.kruut[at]viestintaruuti.fi
+358 40 7773392

Seuraa somessa