02.07.2024

viestintäsisältömarkkinointimarkkinointi

Sosiaalisen median trendit vuonna 2024

Sosiaalinen media vuonna 2024 on dynaaminen ja moniulotteinen alusta, jonka siirtyminen kohti visuaalisempaa ja vuorovaikutteisempaa sisältöä jatkuu. Videot ja livet hallitsevat alustoja, samalla kun tekoälyn ja lisätyn todellisuuden käyttö tarjoaa entistä personoidumpia kokemuksia käyttäjille. Sisällöiltä halutaan inhimillisyyttä ja samaistumispintaa, vastaamaan digitaalisen maailman keskellä syntyneeseen tasapainon tarpeeseen.

Vuosi 2024 on tuonut mukanaan merkittäviä muutoksia sosiaalisen median kenttään. Teknologian kehityksen myötä sosiaalisen median rooli on laajentunut ja se on entistä keskeisempi osa ihmisten arkea. Suomessa on 4,62 milj. sosiaalisen median käyttäjää, joka on 83,3 % väestöstä. Brändien on entistä enemmän pyrittävä tunnistamaan, missä juuri heidän yleisönsä viettää aikaa ja mitkä asiat puhuttelevat heitä. Sen lisäksi brändien on löydettävä sopiva tapa ottaa osaa keskusteluun. Tämä vaatii ymmärrystä eri sosiaalisen median kanavista, niiden toimintatavoista ja trendeistä. Yksi katsaus näihin sosiaalisen median trendeihin on Meltwaterin State of Social Media -raportti, jonka tulokset tarjoavat ajankohtaista tietoa sosiaalisen median kehittymisestä.

Videoiden rooli jatkaa kasvuaan sisällön kulutuksessa

Videoiden suosio on kasvanut räjähdysmäisesti ja niiden merkitys sosiaalisessa mediassa on ennennäkemättömän suuri. Lyhytvideot ovat edelleen yksi vaikuttavimmista someviestinnän muodoista. Niiden lisäksi livelähetykset hallitsevat somefeedejä, lisäten käyttäjien välistä vuorovaikutusta. Videoiden koukuttavuus näkyy myös esimerkiksi Youtuben suosion kasvussa.

Siinä missä Facebookin suosio pysyy vahvana vanhemman käyttäjäkunnan keskuudessa, nuorten suosituimmat kanavat ovat Instagram ja Snapchat. Myös TikTokin suosio jatkaa edelleen kasvuaan, vaikka tietoturvahuolet ovat olleet esillä. Ilmiö kertoo etenkin nuorempien käyttäjien mieltymyksestä visuaaliseen sisältöön. Vaikka videoiden tuottaminen vaatii enemmän aikaa, niiden vaikuttavuus ja sitoutuminen ovat korkeampia kuin koskaan ennen. Videot ovat muuttaneet pysyvästi käyttäjien sisällönkulutustottumuksia.

AI, AR ja VR mahdollistavat uusia kokemuksia

Teknologinen kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia sosiaalisen median alustoilla. Tuotemarkkinoilla yksi nopeimmin kasvavista trendeistä on lisätyn todellisuuden (AR), virtuaalitodellisuuden (VR) ja tekoälyn (AI) käyttö. Snapchat on ollut edelläkävijä AR-teknologian hyödyntämisessä. Vuonna 2024 sen odotetaan tarjoavan entistä innovatiivisempia ja monipuolisempia AR-suodattimia ja -ominaisuuksia. Tulevaisuudessa odotettavissa on lisää vuorovaikutteista ja yksilöllistä somemarkkinointia, jossa käytetään tekoälyn tuottamaa ääntä, animaatioita ja VR-teknologiaa laajemmin.

Sisällöntuottajien sparrailu tekoälyn kanssa jatkuu ja sitä hyödynnetään tekstien ja kuvien tuottamisessa entistä enemmän. Markkinoinnin ammattilaisia ei korvata tekoälyllä, mutta markkinoijat, jotka hyödyntävät tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia, voivat saavuttaa merkittävää kilpailuetua. Tekoälyn avulla voidaan tuottaa tehokkaammin sopivaa sisältöä eri alustoille ja kohderyhmille, mikä voi johtaa parempiin tuloksiin.

LinkedIn tarjoaa foorumin ammattilaisten verkostoitumiseen ja potentiaalisten työntekijöiden löytämiseen

Yksi merkittävä tekijä LinkedInin kasvussa on sen vakiintunut asema työnantajien rekrytoinneissa. Tehokkaat hakutyökalut ja suositusjärjestelmät auttavat yrityksiä löytämään juuri heidän tarpeisiinsa sopivia ehdokkaita, mikä tekee rekrytointiprosessista nopeampaa ja kustannustehokkaampaa. Lisäksi LinkedInin tarjoamat, työnhakijoille suunnatut ominaisuudet edistävät työnhakijoiden näkyvyyttä ja mahdollisuuksia löytää juuri heille sopivia uramahdollisuuksia.

LinkedIn-uutiskirjeen lanseeraaminen on myös askel eteenpäin alustan kehittymisessä. Uutiskirje mahdollistaa entistä kohdennetumpien sisältöjen jakamisen omissa verkostoissaan, mikä tukee käyttäjien ajatusjohtajuutta ja asiantuntijan brändin vahvistamista. Kaiken kaikkiaan LinkedInin suosio jatkaa kasvuaan vuonna 2024, ja se säilyy vahvana kanavana niin ammatillisessa verkostoitumisessa, markkinoinnissa kuin rekrytoinnissakin.

Threads, sosiaalisen median uusi nousukas

Uusimpana ilmiönä sosiaalisen median kentälle viime vuonna hypännyt Threads on suurin haastaja X:lle. Threads houkuttelee käyttäjiä yhteisöllisyydellään ja rennolla ilmapiirillään. Threadsissa voi julkaista matalalla kynnyksellä, koska sisällön ei tarvitse olla täydellisesti hiottua. Yrityksille Threads tarjoaa kanavan, jossa kasvattaa orgaanista näkyvyyttä ja vuorovaikutusta oman yleisön kanssa. Se ei ole vielä kaupallinen, mutta nopea kasvu ja käyttäjien aktiivisuus viittaavat sen potentiaaliin tulla merkittäväksi sosiaalisen median sovellukseksi. Nähtäväksi kuitenkin jää millaiseksi kanava lopulta kehittyy.

Vaikuttajamarkkinoinnin keskiössä arvot ja vastuullisuus

Sosiaalinen media muokkaa jatkuvasti perinteistä markkinointia, ja yksi esimerkki tästä muutoksesta on vaikuttajamarkkinointi. Mikro- ja nanovaikuttajien rooli kasvaa tasaisesti vuosittain, kun brändit suuntaavat entistä enemmän huomiota yksilöllisiin ja yhteisöllisiin lähestymistapoihin. Näitä pienempiä ja juuri tietyn kohderyhmän suosiossa olevia vaikuttajia seurataan, koska he tarjoavat aidompaa ja henkilökohtaisempaa sisältöä seuraajilleen.

Kuluttajat etsivät brändeiltä samaistumispintaa, jonka myötä arvojen merkitys vaikuttajamarkkinoinnissa on alkanut korostua. Brändit keskittyvät yhä enemmän kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoihin. Tämä näkyy yhteistyösisällöissä, jolloin vaikuttajien avulla pyritään välittämään yritysten vastuullisuusviestejä ja rakentamaan luottamusta yleisöön.

Lisää aiheesta

Logo

Viestintä Ruuti Oy

y-tunnus 3258009-7
riina.kruut[at]viestintaruuti.fi
+358 40 7773392

Seuraa somessa