Tietosuoja- ja rekisteriseloste 

Tämä on Viestintä Ruuti Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2024. Viimeisin muutos: 21.5.2024. 

Rekisterinpitäjä 

Viestintä Ruuti Oy, 3258009-7 

Rekisterin ylläpidosta vastaa 

Riina Kruut 

riina.kruut@viestintaruuti.fi

+358 40 777 3392. 

Rekisterin nimi 

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri. 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tämä tietosuojaseloste käsittelee henkilötietojesi käsittelyä, kun olet ostanut palveluja Viestintä Ruutilta tai jättänyt yhteydenottopyynnön, tilannut uutiskirjeen tai ladannut oppaan Viestintä Ruutin verkkosivuilta. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, sopimus, jossa rekisteröity on mukana tai rekisterin ylläpitäjän oikeutettuun etuun huolehtia liiketoimintansa ja toimeksiantojensa jatkuvuudesta.  

Tallennamme vain tarpeellisen tiedon, ja kaikki käsittelemämme tieto on lainmukaista ja kohtuullista. 

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit: Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden ylläpito ja toimeksiantojen toteutumisesta ja jatkuvuudesta huolehtiminen, analysointi ja markkinointi. 

Uutiskirjeen tilanneet tai sähköisiä materiaaleja ladanneet: Rekisteröity antaa luvan tietojensa käsittelylle verkkosisältöjen latauksen yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi.  

Yhteydenottopyynnön jättäneet: Rekisteröity antaa luvan tietojensa käsittelylle jättäessään yhteydenottopyynnön. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi, yhteydenpito asiakkaaseen ja asiakassuhteen ylläpito. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit: Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteistiedot sekä laskutustiedot ja muut asiakas- tai yhteistyösuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.  

Uutiskirjeen tilanneet tai sähköisiä materiaaleja ladanneet: Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero, jotka rekisteröity luovuttaa sähköisten materiaalien tilauslomakkeessa. 

Yhteydenottopyynnön jättäneet: Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero ja muut tiedot, joita rekisteröity luovuttaa verkkosivujen yhteydenottolomakkeessa lähetetyissä viesteissä. 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.  

Rekisterin suojaus 

Rekisterin tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterintietoja käsiteltävän laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia virheellisen tai puuttellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Pyyntö tietojen tarkistuksesta, korjaamisesta tai täydentämisestä tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.  

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi, eli pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Henkilöä koskee myös muut  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 

Tietojesi tarkastus, korjaaminen, poistaminen ja käytön vastustaminen onnistuu parhaiten ottamalla sähköpostitse yhteyttä tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön, eli rekisterinpitäjään.

Logo

Viestintä Ruuti Oy

y-tunnus 3258009-7
riina.kruut[at]viestintaruuti.fi
+358 40 7773392

Seuraa somessa