16.05.2023

viestintämarkkinointisisältömarkkinointi

Markkinoija! Keskity näihin asioihin vuonna 2023

Mihin markkinointiviestinnän ammattilaisten kannattaa keskittyä vuonna 2023, ja mitä uusia trendejä kohti yritysten markkinointia tulisi viedä?

Meltwaterin State of Social Media -tutkimusraportti sekä Marketing Trends Guide -opas kertovat markkinoinnin tekijöille esimerkiksi sen, miksi on tärkeää seurata markkinoinnin kehitystä. Ne ovat erinomaisia suunnannäyttäjiä sille, mihin markkinointiviestinnän ammattilaisten kannattaa fokusoida vuonna 2023, ja mitä uusia trendejä kohti yritysten markkinointia tulisi viedä.

Oppaassa käydään läpi mm. markkinoinnin saavutettavuutta, tekoälyn mahdollisuuksia sekä mainonnan kohdentamisen tulevaisuutta demografioista arvopohjaisemmaksi. Tutkimusraportissa syvennytään suosituimpiin sosiaalisen median kanaviin ja mittareihin sekä siihen, miten sosiaalisen median budjetti ja siitä saatu ROI kehittyvät vuonna 2023.

Löydä liiketoimintaa tukeva ja yritykselle sopivin markkinointimix

Yhteisöllisyys, sosiaalisuus sekä alustojen erilaiset roolit kasvavat sosiaalisessa mediassa kovaa vauhtia. Suurin osa yrityksistä käyttää neljää suosituinta sosiaalisen median kanavaa (Facebook, Instagram, LinkedIn ja Twitter). Kanavat ovat tuttuja, mutta silti jatkuvan muutoksen kohteena. Markkinoinnin ammattilaisten on pysyttävä muutosten tahdissa eri kanavien ja sisältömuotojen välillä. Vuonna 2023 videosisällöt pysyvät huipputrendeissä ja TikTok on yhä nopeimmin kasvava sosiaalisen median kanava. Yksi syy TikTokin valtavaan suosioon on kanavan välitöntä palautetta antava algoritmi. Kanava myös perustuu lyhytvideoihin, jotka sisältömuotona sitouttavat yleisöä koko ajan enemmän ja enemmän.

Mitä enemmän kanavat kasvavat ja kehittyvät, sitä tärkeämpää on keskittyä valitsemaan juuri omaan liiketoimintaan sopivin markkinointimix. Panosta siis niihin kanaviin, joissa olet valmis rakentamaan vuorovaikutuksellisuutta ja yhteisöllisyyttä. Muista valintaa tehdessäsi, että riittää, kun olet läsnä vain niissä kanavissa, mistä on aidosti hyötyä sinulle ja yrityksellesi. Oli tavoitteenasi sitten liiketoiminnan kasvu, brändin kirkastaminen tai yhteisön rakentaminen.

Saavutettavuudesta tulossa prioriteetti kaikessa sisällöntuotannossa

Saavutettavuuden huomioimista on jo pelkästään se, että sosiaalisen median sisältösi ovat ymmärrettäviä, tavoittavia ja yksinkertaisia. Selkeys ei tarkoita, että sisällön pitäisi olla tylsää tai virallista – päinvastoin, myös rentoa sisältöä voi tuottaa saavutettavasti. Saavutettavuus ei koske vain toimintarajoitteisia, vaan koko väestöä - erityisesti ikääntyviä. Sisältöjä tuottaessamme onkin hyvä muistaa, että meistä kaikista tulee jonain päivänä vanhoja. Näemme ja kuulemme aiempaa huonommin, mutta haluamme silti käyttää digitaalisia sisältöjä kuin ennenkin.

Tekstin osalta selkeän sisällön perusperiaatteena on lyhenteiden ja erikoissanaston välttäminen sekä lyhyiden lauseiden ja lauserakenteiden suosiminen. Nykyään kaikissa yleisimmissä kanavissa kuville voidaan lisätä vaihtoehtoinen teksti eli ALT-teksti. Se tarkoittaa kuvan tekstivastinetta, jonka avustava teknologia lukee käyttäjälle. Myös hashtagit saadaan saavutettaviksi kirjoittamalla jokainen alkava sana isolla alkukirjaimella. Tällöin ruudunlukija lukee tunnisteen jokaisen sanan erikseen. Käytä emojeita maltillisesti ja sijoita ne mielellään yksittäin, sillä peräkkäin sijoitetut emojit ovat raskaita kuunnella ruudunlukijan läpi.

Tekstityksen lisääminen on nykyisin jo aika tavallinen näky myös lyhytvideoissa. Tekstityksiin törmää niin Instagram Reels -sisällöissä eli Keloissa, TikTok -videoilla sekä YouTuben shorteissa. Tekstityksen lisäksi videomuotoiselle sisällölle voidaan luoda myös äänivastine, jolloin videon päälle äänitetään selostus, jossa kerrotaan videon olennaiset tapahtumat tai kuvaillaan videolla näkyvää sisältöä.

Ajattele kohdeyleisöllesi tekemää viestintää uusin silmin

Nykyään saatavilla olevan valtavan kuluttajadatan ansiosta yleisöt on mahdollista ryhmitellä paljon kehittyneemmillä tavoilla. Analysoimalla sosiaalisen median dataa voimme nyt ymmärtää kuinka ihmiset muodostavat "digitaalisia heimoja" yhteisten asenteiden, käyttäytymismallien,, kiinnostuksen kohteiden ja vaikutteiden perusteella. Tämä antaa markkinoijille paljon hyödyllisemmän kuvan yleisösegmentistä kuin pelkkä oletus, että ihmisillä on jotain yhteistä iän, sukupuolen tai asuinpaikkansa vuoksi.

On olemassa erilaisia työkaluja, jotka tekevät suurimman osan datan keruusta ja analysointityöstä automaattisesti. Muutamia vihjeitä antamalla, alusta tunnistaa henkilöt, jotka puhuvat kanssasi samoista asioista sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi kohdentamalla viestintää akvaarioharrastajille, voit kohdentaa sitä aiheesta kiinnostuneelle, riippumatta iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta. Tämän tehokkaamman segmentointitavan hyödyt ovat valtavat. Sen lisäksi, että yritykset voivat kohdistaa kampanjoita ja sisältöjä tehokkaammin, ne voivat saada syvällisemmän ymmärryksen asiakkaistaan. On hyvä hyödyntää eri lähteistä kerättyä monipuolista dataa, jotta kohderyhmästä saataisiin mahdollisimman tarkka ja kattava. Tähän hyvä esimerkki on Google Analytics -työkalu ja sen eri osiot.

Lähde siis tutkimaan kohdeyleisöjä keräämällä mahdollisimman paljon tietoa sekä nykyisistä että potentiaalisista asiakkaista. Sitten kun tiedät, keitä asiakkaasi ovat ja missä he liikkuvat, osaat kohdentaa viestintää oikealle kohderyhmälle ja tavoitat heidät niistä kanavista, joissa he jo valmiiksi ovat.

Huolehdi osaamisesi ajan tasalle ja loista muuttuvassa markkinointimaailmassa

Markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten suurimmat haasteet ovat ajan ja resurssien hallinta sekä vaikuttavuuden ja ROI:n mittaaminen. Yritykset haluavat kuitenkin luoda enemmän sitoutumista yleisöönsä ja saada aikaan konkreettisempia tuloksia sosiaalisessa mediassa. Saadakseen lisää vetovoimaa yritysten tulee olla avoimia ja halukkaita panostamaan enemmän aikaa ja resursseja sosiaaliseen mediaan sekä sen kehittämiseen.

Sosiaalinen media kehittyy yhä. Some luo uusia rooleja ja trendejä sekä muovaa maailmaa kanavien ulko- ja sisäpuolella. Vaikuttajamarkkinointi jatkaa nopeaa kasvuaan ja organisaatioiden tulee panostaa työntekijöidensä kannustamiseen sosiaalisessa myynnissä. Se edistää työntekijöiden vaikuttamisen ja uusasiakashankinnan tavoitteiden saavuttamista. Sosiaalisen median kanavien budjetit joko kasvavat tai pysyvät ennallaan, mikä korostaa sosiaalisen median merkitystä yrityksissä. Kuluttajat viettävät yhä enemmän aikaa verkossa, joten yritysten on lisättävä keskittymistään sosiaaliseen mediaan. Lisäämällä tietoisuutta ja rakentamalla uskollisuutta yritykset voivat luoda vakaan pohjan markkinoinnin kehittämiselle ja liikevaihdon kasvattamiselle.

Lisää aiheesta

Logo

Viestintä Ruuti Oy

y-tunnus 3258009-7
riina.kruut[at]viestintaruuti.fi
+358 40 7773392

Seuraa somessa