10.08.2023

viestintäasiakaskokemusmarkkinointi

Asiantuntijaviestintä: kiinnostu markkinoinnista

Miten markkinointiin tulisi organisaatioissa suhtautua, ja miten markkinointiviestinnän toimenpiteissä onnistutaan sekä tavoittavasti että tehokkaasti?

Yrityksestä riippumatta, jokaisen palkkalistoilla työskentelevän henkilön kannattaa kiinnostua markkinoinnista. Ai miksi? Markkinointi yhdistää. Se tuo yhteen organisaation sisäiset liiketoiminta-alueet ja yhdistää asiakkaat yritysten palveluihin. Markkinointiin ei kannata suhtautua yksinäisenä yksikkönä, missä suljettujen ovien takana suunnitellaan jännittäviä ja viimeiseen asti salattuja ulostuloja yrityksen kanavissa. Kun koko organisaatio ymmärtää toistensa toimintaperiaatteita ja tarpeita, on helpompi puhua yhtä kieltä yli sisäisten tiimirajojen aina asiakkaalle asti. 

Kiinnostu markkinoinnista, vaikka sitä ei olisikaan kirjattu toimenkuvaasi

Ota asiakasesi ymmärtää markkinointiviestinnän toimenpiteitä erityisesti silloin, kun toimit tavoitteita asettavan johdon tai asiakasrajapinnassa myyntiä tekevän henkilön roolissa. Markkinointia tehdään aina tavoitteellisesti, ja sen tarkoituksena on kasvattaa ja tukea myyntiä. Markkinointiteot sen sijaan eivät ole pelkästään myymistä ja silmä kovana tulosmittareiden tuijottamista. 

Asiakkaalle arvokkaan sisällön tuottaminen sekä brändin arvomaailmasta viestiminen ovat markkinoinnin tärkeitä toimia, jotka tuovat euroja kassaan pidemmällä tähtäimellä. Sisältömarkkinointi synnyttää luottamusta ja vahvistaa yleisön käsitystä brändistä, joka aikanaan näkyy uusina asiakkuuksina tai kehittyvinä yhteisöinä. 

Markkinoinnin tavoitteissa onnistuminen heijastuu aina myynnissä ja asiakashankinnassa onnistumiseen sekä luonnollisesti koko yrityksen tulokseen. Onnistumisia on syytä mitata ja niiden vaikutuksia tarkastella myös markkinoinnista irrallaan. Yhtenä onnistumisen mittarina muiden rinnalla on asiakkaan mielikuva yrityksestä, eli toisin sanoen tahtomattamme syntynyt brändi. 

Kokevatko asiakkaat markkinointiviestintänne hyödylliseksi tai viihdyttäväksi? Puhuuko yritys kaikilla liiketoiminta-alueillaan samaa kieltä? Onko markkinointi aurinkoa ja linnunlaulua, mutta asiakaspalvelusta saa aina kylmää kyytiä? Onko asiakaspalvelija räväkkä huulenheittäjä, mutta markkinointi koettaa rakentaa mielikuvaa haudanvakavasti otettavasta yrityksestä?

Markkinointi tarvitsee taustatyötä: ymmärrys ja keskustelu syntyy yhteistyössä myynnin kanssa

Markkinointia tulisi aina suunnitella yhdessä myynnin kanssa. Myynti on ajan hermolla siitä, mitä yrityksen asiakkaan elämässä juuri nyt tapahtuu. Miten asiakkaat reagoivat muutoksiin, mille palveluille on kysyntää ja minkälaista palautetta saadaan. Myynnistä saadaan arvokasta dataa aidoista kuluttajista ja heidän mieltymyksistään. Myynti taitaa sesonkimaisen ajattelun ja aistii taitavasti, mitä horisontissa siintää seuraavaksi. Myynti ymmärtää myös loistavasti asiakkaan ostokäyttäytymistä, parhaita kanavia sekä asiakkaan ostopolkua. Nämä asiat ovat oleellinen osa toimivan markkinoinnin suunnittelua. Markkinoinnin tehokkuus muodostuukin yrityksen sisäisen keskusteluyhteyden ylläpitämisestä, jossa myös tavoitteita pohditaan ja asetetaan yhdessä. 

Taustatuki toimii molempiin suuntiin. Myös myynnin pitää tietää, mitä markkinoinnissa ajatellaan. Markkinointi heijastelee myynnille johdolta saatuja pitkän aikavälin tavoitteita sekä tavoitetta yrityksen brändin muodostumisesta. Markkinointi viestii parhaansa mukaan, minkälaista imagoa yritykselle luodaan, minkälaisena se asiakkaille näyttäytyy ja minkä vastaanoton se saa. Markkinoinnin avulla tavoitetaan myös jatkuvasti uusia yleisöjä, ja pysytään herkästi kiinni uudessa. Vastauksia saadaan siihen mikä toimii, mitä yleisöt odottavat ja mistä voidaan luopua. Onnistuminen ja liikkeessä pysyminen edellyttää markkinoinnin, myynnin ja tavoitteita asettavan johdon avointa vuoropuhelua, välitöntä tiedonjakoa ja yhteiseen maaliin tuijottamista. Siten tehdään tehokasta ja tuloksellista markkinointia parhaalla mahdollisella asiakasymmärryksellä. 

Ajatusleikki markkinoinnin kehityksestä kiinnostuneelle

Pohdiskele hetki, minkälaisessa organisaatiossa työskentelet, ja mitkä ovat yrityksen tärkeimmät arvot. Minkälaisena yrityksen brändi pyrkii näyttäytymään yleisölle, ja miltä työnantajayrityksesi brändi näyttäisi, jos se olisi henkilö? Kysy seuraavaksi joltakin yrityksen ulkopuoliselta henkilöltä samat kysymykset työnantajaorganisaatiostasi ja katso, mitä tuloksia sait. Olivatko vastaukset erilaisia kuin sinun? 

Ajatusleikin tarkoitus on hahmottaa sitä, miten markkinoinnin toivomukset vastaavat todellisuutta. Kun markkinointi tekee suunnittelusta toteutukseen kaiken yksin hankkimatta ymmärrystä muualta organisaation sisältä, haluttu yrityskuva saattaa jäädä vain yrityksen seinien sisälle. 

Päästäkseen syvemmälle ja nähdäkseen laajemmin, pitää markkinointia kehittää yhdessä. Parhaassa tapauksessa rajat häilyvät ja markkinointi voi vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa digitaalisissa kanavissa myyntiä tukien. 

Lopullinen kysymys sinulle kuuluukin näin: Tarvitseeko juuri sinun organisaatiossasi tehdä markkinoinnissa muutoksia, jotta yrityksen sisällä rakennettu ihannemielikuva brändistä välittyisi myös asiakkaille ja markkinoinnista tulisi oikeasti tehokasta ja tavoittavaa?

Teksti julkaistu alun perin Kollega.fi verkkolehdessä marraskuussa 2021. Tekstiin tehty muutoksia, päivityksiä ja korjauksia ennen julkaisua Viestintä Ruuti Oy:n verkkosivulla. 

Linkki alkuperäiseen tekstiin: https://kollega.fi/2021/11/tehokas-markkinointi-syntyy-organisaatiorajat-ylittavalla-yhteistyolla/

Lisää aiheesta

Logo

Viestintä Ruuti Oy

y-tunnus 3258009-7
riina.kruut[at]viestintaruuti.fi
+358 40 7773392

Seuraa somessa