Kiinteistönvälitys on helposti henkilöityvää asiantuntijatyötä

Sp-Kodin kiinteistönvälittäjät ympäri Suomen pääsivät osallistumaan kolmeosaiseen etänä järjestettyyn koulutukseen, jonka tavoitteena oli innostaa ja aktivoida välittäjiä oman asiantuntijabrändin rakentamiseen. Koulutuksista tehtiin tallenteet, joiden pariin välittäjät pääsevät palaamaan myös tulevaisuudessa.

Ensimmäisellä koulutuskerralla puhuttiin asiantuntija- ja henkilöbrändeistä sekä digitaalisen vaikuttamisen tuomista hyödyistä. Miksi kiinteistönvälittäjän kannattaa tehdä itsensä näkyväksi? Miten sosiaalisen median läsnäolo ja brändin rakentamiseen panostaminen vaikuttaa myyntityössä onnistumiseen? Miten maailma on muuttunut digitaalisemmaksi ja miksi muutoksen junasta ei kannata jäädä. Koulutuksen lopussa teimme yhdessä tehtävän, jonka avulla omaa asiantuntijaidentiteettiä ja omaa strategiaa brändin rakentamiseen oli helppo lähteä viemään sanoista tekoihin.

Toisessa koulutuksessa keskityttiin Facebookin ja Instagramin sisällöntuotantoon, sisältösuunnitteluun sekä profiilien huolelliseen rakentamiseen. Sivusimme erilaisia sisältömuotoja ja välittäjän yrityssivun rakentamista. Tutustuimme kanaviin ja erilaisiin keinoihin tehdä helposti suunnitelmallista ja ammattimaista sisältöä.

Kolmannella koulutuskerralla syvennyttiin LinkedIniin – asiantuntijan tärkeään viestintäkanavaan sekä avattiin asiantuntijaviestintää terminä. Miten se poikkeaa omissa henkilökohtaisissa kanavissa julkaisemisesta? Miksi on tärkeää, että viestintä on luotettavaa ja vastuullista? Minkälainen asiantuntijaviestintä vetää puoleensa juuri oikeita kohdeyleisön edustajia? Lopussa tutustuimme 2+2+2 malliin, jonka avulla LinkedIn ja siellä vuorovaikuttaminen tulevat hetkessä osaksi arkirutiineja.

Palaute osallistujilta

Sp-Kodin markkinointikoordinaattori osallistui kaikkiin koulutuksiin ja keräsi koulutuksiin osallistuneilta jälkikäteen palautteet. Kyselyt lähtivät muutama päivä koulutuksen jälkeen, joten vastausprosentti oli alhainen. Vain 23 % koulutukseen osallistuneista vastasi palautekyselyyn. Vastanneista lähes 70 % oli sitä mieltä, että he olivat oppineet koulutuksista jotakin uutta, ja lähes 80 % kertoi innostuneensa oman asiantuntijabrändin kehittämisestä. Enemmän hajontaa vastauksissa oli siitä, että neuvoja ja vinkkejä sosiaaliseen mediaan kaivattaisiin enemmän. Myöskään kolmen koulutuskerran kokonaisuuden riittävyydessä oli hajontaa vastauksissa.

Avoin palaute koulutukseen osallistuneelta Sp-Kodin edustajalta

”Riinan koulutukset olivat erittäin hyvät ja mielenkiintoiset! Asioista puhuttiin selkeästi, innostavasti ja mikä tärkeintä – ymmärrettävästi! Kurssilla tehdyt tehtävät olivat erittäin hyviä havainnollistamaan, ettei somessa oleminen varsinaisesti ole rakettitiedettä ja että jokainen pystyy siihen niin halutessaan. 😊 Suosittelemme lämpimästi!”

Tutustu Sp-Kotiin yrityksenä:

WWW-sivuilla

Facebookissa

Instagramissa

Logo

Viestintä Ruuti Oy

y-tunnus 3258009-7
riina.kruut[at]viestintaruuti.fi
+358 40 7773392

Seuraa somessa