Kela - Innostavat ja oivalluttavat esitykset: koulutuskokonaisuus

Järjestin kevään 2023 aikana kolme etätoteutusta innostavien esitysten luomisesta Kelan asiantuntijoille, joiden toimenkuvaan kuuluu pitää esityksiä kelalaisille ja sidosryhmille. Toimeksianto koulutusten järjestämiseen tuli yhteistyökumppaniyritys Eduhouse Oy:lta, ja olin kouluttamassa asiantuntijoita Eduhousen edustajana.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutuksen sisältö keskittyi siihen, miten painavasta asiantuntijasisällöstä saadaan rakennettua koulutusmateriaaleja PowerPointilla innostavasti ja kuinka ne esitetään inspiroivalla ja mieleenpainuvalla tavalla. Tavoitteena oli, että kaikki koulutukseen osallistuvat asiantuntijat oppisivat luomaan kiinnostavia esitysmateriaaleja ilman, että kasaavat niistä järeitä tietopankkeja, joihin kasaantuu vanhentuvaa tietoa.

Yksi iso osa koulutusta oli esiintymisestä ja oivalluttamisesta puhumista sekä esiintymiseen rohkaisemista. Koulutukset kestivät kolme tuntia / koulutus ja ensimmäinen koulutus tallennettiin. Ryhmäkoko koulutuksissa oli + -20 henkeä / koulutus ja se oli erittäin sopiva ajatellen lopussa kysymyksiä, syntynyttä keskustelua sekä.

Asiantuntijat saivat koulutuksen aikana myös tehtävän, jossa taukojen yhteydessä rakennettiin juuri omasta asiantuntijuuden erikoisalasta tiivis, ilmava ja visuaalisesti vaikuttava materiaali, minkä sai koulutuksen loppupuolella halutessaan esittää.

Palautetta Innostavat ja oivalluttavat esitykset -koulutuksen osallistujilta

Kelan yhteyshenkilöt huolehtivat myös palautteen keräämisestä ja toimittivat ystävällisesti palautteen minulle koulutusten päätteeksi. Sain välitöntä palautetta myös kommentteina heti koulutusten jälkeen niin osallistujilta kuin yhteyshenkilöiltänikin, ja yleisesti jäi tunne, että esiintymiskoulutus on ollut hyödyllinen.

Alla muutama avoin palaute eri koulutuskerroilta!

Kuva: 27.4. järjestetyn koulutuksen jälkeinen palautetaulukko

Avoin palaute 1

”Esittäjällä mukavan mutkaton ote ja selkeä ilmaisutyyli, jaksoi hyvin kuunnella.”

Avoin palaute 2

”Koulutus oli kaikin puolin hyvä, hyödyllinen sisältö ja sopiva pituus, hyvä esiintyjä.”

Palaute yhteistyöstä ja sujuvuudesta yhteyshenkilöltä:

Yhteistyö Eduhousen ja Riinan kanssa

Yhteistyö meidän kelalaisten osaamisen kehittäjien sekä Eduhousen ja Riinan kanssa sujui mutkattomasti. Osallistuimme kollegani Sarin kanssa koulutuksen sisällön suunnitteluun, jotta koulutuksen kohderyhmän tarpeet saatiin mahdollisimman hyvin huomioitua. Riinan tyyli kouluttajana on asiantunteva ja raikas. Jatkamme mielellämme yhteistyötä Eduhousen ja Riinan kanssa syksyllä, kertoo osaamisen kehittäjä Tiina Karjalainen Kelan hyvinvoinnin- ja osaamisen palveluryhmästä.

Innostavat ja oivalluttavat esitykset -koulutus saa jatkoa syksyllä!

Oman alansa huippuasiantuntijoiden kouluttaminen paremmiksi esiintyjiksi on ollut todella hienoa. Parasta on, kun asiantuntijat oppivat luottamaan omaan osaamiseensa sekä siihen, että heidän asiansa on kiinnostava ja harjoittelemalla heistä voi tulla loistavia esiintyjiä ja esitysmateriaalin rakentajia.

Viestintä Ruuti Oy:n Riina Kruut toimii Eduhousen yhteistyökumppanikouluttajana, ja toimeksianto tuli sitä kautta. Tämä tieto tulee esiin jokaisen koulutuksen alussa: koulutukset on toteutettu yhteistyössä toimeksiantajaorganisaation kanssa ja toimin yhteistyökoulutuksissa aina Eduhousen edustajana.

Logo

Viestintä Ruuti Oy

y-tunnus 3258009-7
riina.kruut[at]viestintaruuti.fi
+358 40 7773392

Seuraa somessa