Eläkeläinen Kesäkuntoon 2021:

Elokunnon perustajat Rob Örthén ja Andreas Thomasson lähestyivät Viestintä Ruutia ja Stoori by Saraa yhteisesti, sillä he halusivat tehdä Eläkeläinen Kesäkuntoon 2021 -senioreiden liikuntapalvelukonseptille markkinatutkimuksen. Taustalla vaikutti heidän yhteinen missionsa liikunnallisemmasta elämästä ikäihmisille, ja tästä syystä Rob ja Andy halusivat luoda jotakin uutta, joka puhuttelisi molempien arvomaailmaa. Elokunto syntyi aidosta halusta auttaa senioreita ylläpitämään ja kehittämään toimintakykyään.

Konseptin tavoitteena oli selvittää, kiinnostaisiko seniori-ikäisiä ihmisiä sähköinen liikuntapalvelu, ja voisiko tällaisen yleisön tavoittaa Facebook-markkinoinnin keinoin.
Kampanja materiaaleineen haluttiin lanseerata nopealla aikataululla keväällä 2021. Tartuimme yhteistyökumppanin kanssa haasteeseen ja laadimme kampanjalle markkinointisuunnitelman, joka sisälsi mm. äänensävyn määrittelyä, ostoprosessin vaiheet ja sisältösuunnitelman valitulle kohdeyleisölle.

Työskentely

Aloitimme yhteistyön maaliskuun loppupuolella kampanjasivun rakentamisella. Kampanjasivu oli avainroolissa, sillä sitä kautta saimme kohdeyleisömme, +60-vuotiaat ilmoittautumaan mukaan ilmaiseen neljän viikon kunto-ohjelmaan. Täten saatiin kerättyä lämmintä kohdeyleisöä, jolle markkinoida myöhemmin ilmestyvää varsinaista maksullista liikuntapalvelua.

Työskentelimme tiiviissä yhteistyössä projektin avainhenkilöiden kanssa koko kampanjajakson ajan 16.4.- 31.5.2021. Toukokuun lopulla Viestintä Ruuti jatkoi asiakkuudessa toisen kumppanin siirtyessä vanhempainvapaalle. Yhteistyö jatkui sisältömarkkinoinnin parissa, ja tehtäviin kuului sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan, blogeja verkkosivuille sekä uutiskirjeitä Elokunto-palvelun ympärille muodostuneelle yhteisölle.

Yhteenveto tehdyistä markkinointitoimenpiteistä

  • Markkinointi- ja sisältösuunnitelma

  • Kampanjasivun eli landing pagen rakenteen ja tekstien laatiminen

  • Blogikirjoitukset verkkosivuille

  • Facebook -mainoskampanjat kuva-, video- ja tekstisisältöineen. Viikoittain julkaisimme 1-2 maksettua mainoskampanjaa ja 2 orgaanista julkaisua.

  • Kampanjaa tukevan Eläkeläinen Kesäkuntoon 2021 FB-ryhmän hallinnointi

  • Mainoskampanjoiden seuranta, analysointi ja kehittäminen yhteisissä viikkopalavereissa

Yhteistyön tulokset

Kuuden viikon kampanjajakson aikana kaikki odotukset ylittyivät. Mukaan kunto-ohjelmaan lähti kampanjasivumme ja Facebook-mainonnan ansiosta yli 2200 senioria. Kampanjaa tukevaan Facebook-ryhmään liittyi 1100 jäsentä. Mukaan lähteneet seniorit ovat olleet todella aktiivisia, ja heiltä saatu palaute on ollut kiittävää ja positiivista.

Kohtuullisesti budjetoitujen Facebook-mainostemme linkkejä klikattiin yhteensä noin 21 700 kertaa ja ne tavoittivat noin 160 000 henkilöä ympäri Suomen.

Kampanja todettiin erittäin onnistuneeksi ja kehitystyö varsinaisen Elokunto-liikuntapalvelun parissa jatkui. Syksyllä 2021 käynnissä oli myös testiryhmä, jonka jälkeen varsinaisen palvelun markkinointi alkoi.

Avoin palaute konseptin kehittäjiltä

Tavoitteenamme oli toteuttaa kevään 2021 aikana kampanja, jolla halusimme testata ja tutkia miten seniorikohderyhmä (65-75 v.) reagoi Facebook-markkinointiin, jossa tarjoamme heille mahdollisuutta kehittää toimintakykyään neljän viikon harjoitusohjelman kautta.

Saimme vinkin eräältä kokeneelta digimarkkinointikentän tekijältä, että Riina ja Sara voisivat tuoda projektiin oikeanlaista energiaa ja osaamista. Aloitimme yhteistyön hyvin tiukalla aikataululla, reilu kuukausi ennen kampanjan lanseerausajankohtaa. Yhteistyö tiimin kanssa oli tehokasta, hauskaa ja mutkatonta. Heidän työpanoksensa tuotti mm. merkittävän määrän toimivia, mutta inhimillisesti samaistuttavia Facebook-mainoksia, joilla saimme ajettua oikeaa kohderyhmää laskeutumissivulle. Mainosten lisäksi he auttoivat luomaan erinomaisen laskeutumissivun copyn, joka puhutteli asiakkaita ja auttoi saavuttamaan loistavan konversioprosentin harjoitusohjelmaan osallistuneiden osalta.

Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja voimme suositella heitä lämpimästi! Suuri kiitos Riina ja Sara panoksestanne tähän asti!

Rob ja Andy (Elokunnon perustajat), kesällä 2021.

Kuvia kampanjasivusta

Haluatko tietää Elokunto-palvelusta lisää? Käy tutustumassa verkkosivuilla palveluun ja blogikirjoituksiin.

Logo

Viestintä Ruuti Oy

y-tunnus 3258009-7
riina.kruut[at]viestintaruuti.fi
+358 40 7773392

Seuraa somessa