Tämä verkkosivusto toimii evästeiden avulla. Käytämme evästeitä, että voimme tarjota mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Seuraamme myös sivustomme käyttäjätilastoja (Google Analytics.)

Miten saan lisätietoa omasta kohdeyleisöstäni?

Kuluttajadataa on nykyisin saatavilla valtavasti ja se mahdollistaa yleisön ryhmittelyn aiempaa kehittyneemmällä tavalla. Analysoimalla esimerkiksi sosiaalisen median dataa voimme huomata, kuinka ihmiset muodostavat niin kutsuttuja "digitaalisia heimoja" jaettujen asenteiden, käyttäytymisen, kiinnostuksen kohteiden ja vaikutteiden perusteella. Digitaaliset heimot antavat markkinoijille paljon käyttökelpoisemman kuvan yleisön segmentointiin kuin pelkkä oletus, että ihmisillä on jotain yhteistä ikänsä, sukupuolensa, asuinpaikkansa vuoksi.

On olemassa erilaisia työkaluja, jotka tekevät suurimman osan datan keruusta ja analysointityöstä automaattisesti. Muutamia vihjeitä antamalla pystytään tunnistamaan, kuka puhuu kanssasi samoista asioista sosiaalisessa mediassa. Tämän tehokkaamman, arvopohjaiseen segmentointiin keskittyvän kohdentamisen hyödyt ovat valtavat. Sen lisäksi, että yritykset voivat kohdistaa kampanjoita ja sisältöjä tehokkaammin, ne voivat saada syvällisemmän ymmärryksen asiakkaistaan. On hyvä hyödyntää eri lähteistä kerättyä monipuolista dataa, jotta kohderyhmästä saataisiin mahdollisimman tarkka, monipuolinen ja kattava. Hyvä esimerkki tietoa keräävästä palvelusta on esimerkiksi Google Analytics.

Lähde tutkimaan kohdeyleisöjä keräämällä asiakkaista mahdollisimman paljon tietoa. Kartoita sekä nykyisiä että potentiaalisia kohdeyleisön edustajia. Kun tiedät, keitä asiakkaasi ovat ja missä he liikkuvat, osaat kohdentaa viestintää oikealle kohderyhmälle ja tavoitat heidät niistä kanavista, joissa he jo valmiiksi ovat.