Tämä verkkosivusto toimii evästeiden avulla. Käytämme evästeitä, että voimme tarjota mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Seuraamme myös sivustomme käyttäjätilastoja (Google Analytics.)

Case-esimerkki yrityksen tarpeesta

Yritys Oy haluaa perustaa Facebook- ja Instagram-sivun yritykselleen sekä haluaa tehdä satunnaisesti maksettua mainontaa molemmissa kanavissa. Yritys haluaa pääasiassa ohjata sosiaalisesta mediasta liikennettä omille verkkosivuilleen. Yritys Oy haluaa tehdä omaan liiketoimintaansa liittyvää sisältöä kohderyhmälleen systemaattisesti – julkaista yhden postauksen molemmissa kanavissa kaksi kertaa viikossa. Yritys haluaa päästä alkuun, mutta jatkossa hoitaa sosiaalista mediaa ja sisällöntuotantoa itsenäisesti.

Kuinka yhdessä teemme markkinoinnistasi toimivaa

Yritys Oy:n kanssa käydään yhdessä aloituspalaveri, missä kartoitetaan yrityksen tarve, osaaminen ja nimetään yrityksestä sosiaalisen median vastuuhenkilö, jonka kanssa suunnittelutyötä voidaan tehdä yhdessä.

Ennen sisällöntuotannon varsinaista aloittamista, tehdään yhdessä huolellinen markkinointisuunnitelma, joka tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Markkinointisuunnitelmasta irrotetaan sisältöstrategia, jossa määritellään yrityksen tapaa viestiä sosiaalisessa mediassa ja tavoittaa juuri oikeat kohdeyleisöt oikeissa kanavissa.

Suunnittelutyön jälkeen yritykselle perustetaan sosiaalisen median profiilit, joista Ruudinkeksijän avulla jalostu tavoittavat ja yhteneväiset sekä brändin mukaiset. Ruudinkeksijä myös neuvoo yritystä julkaisuteknisissä asioissa ja parhaissa käytänteissä. Ruudinkeksijä opastaa, kuinka maksettua mainontaa voidaan tehdä Facebookissa ja Instagramissa. Lisäksi yrityksesi saa muutaman valmiiksi suunnitellun julkaisun sekä kevyen sisältösuunnitelman tulevalle kuukaudelle molempiin kanaviin. Yhteenvetopalaverissa varmistetaan, että Yritys Oy pystyy jatkamaan julkaisuja itsenäisesti. Ruudinkeksijä on tukena tarvittaessa, ja jatkaa sisällöntuotantoa yhdessä kanssanne, mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Usein koko markkinoinnin ulkoistaminen on tässä vaiheessa tuntilaskutussopimuksella järkevää, sillä konsultti on jo oppinut yrityksenne äänensävyn, kohdeyleisönne sekä saanut ymmärrystä toimialastanne.

Esimerkkipalvelu, joka sisältää vähintään seuraavat asiat:

  • Strateginen suunnittelutyö yhdessä yrityksen kanssa

  • Kanavien perustaminen, visuaalisuus ja brändin äänensävyn mukaiset profiilirakenteet

  • Sisältösuunnitelman luominen sovitulle ajanjaksolle

  • Mainonnan sekä julkaisuteknisten asioiden opettelu yhdessä

  • Yhteenvetopalaveri sekä valmiit julkaisut, joiden avulla pääsee alkuun

Kysythän tarjousta juuri sinun yrityksesi tarpeeseen! Voit laittaa viestiä suoraan osoitteeseen riina.kruut[@]viestintaruuti.fi